Stránka 6 z 7

Re: Trolejové vedení, napájení a zabezpečení

Napsal: 20.6.2008 15:34
od Oskar
Přesně tak, bleskojistka pro svedení přepětí při přímém úderu blesku. Že by ochránila před zničením tramvaj, nebo měnírnu se asi říct nedá, ale může alespoň zabránit průrazu izolace přívodních kabelů. A v součinnosti s přepěťovou ochranou na tramvajích a měnírnách může pomoci minimalizovat případné škody.

Re: Trolejové vedení, napájení a zabezpečení

Napsal: 20.6.2008 15:04
od Karosák
Chtěl bych se zeptat na toto udělátko. Proč je trolej pod napětím přes to drátěné "Xko" skoro spojena se zemí (přes sloup). Všiml jsem si toho u sekcí, u napájecích míst, ale i na železnici. Napadlo mě, že by to mohlo suplovat průrazku, tedy že při úderu blesku by proudový nápor "neprohořel" nejbližší tramvají, ale přes toto "Xko" s jistě menším odporem než má tramvaj, se běžel vybít do země a "Xko" by také sloužilo pro lepší uhašeni oblouku. Co na to odborníci :?: :idea:

Napsal: 24.5.2007 9:19
od Oskar
DJ_RADIO2 píše:Tak ale síť TN je síť s uzeměným uzlem, tak to v tom případě je síť TT. :)
Přesně tak. Jak už jsem zde psal, má předchozí doměnka byla chybná... Ještě možná by se ta síť dala nazvat IN (uzel zdroje je izolován, neživé části spojeny s uzlem zdroje...)

Napsal: 23.5.2007 23:59
od DJ_RADIO2
Tak ale síť TN je síť s uzeměným uzlem, tak to v tom případě je síť TT. :)
Oskar píše:Právě že není. Pokud vezmeme ideální situaci, kdy koleje jsou dokonale izolovány od země, nedojde po uzemnění troleje k průchodu žádného proudu. Izolovaná soustava jen přestane být izolována a na kolejích se proti zemi objeví nebezpečné napětí.

Aby se to nestalo, bude v měnírnách něco, co hlídá velikost napětí mezi mínus pólem měnírny a zemí (v ideálním stavu by nemělo být napětí žádné, neboť jde o dvě oddělené soustavy, co mezi sebou napětí mít nemají) a pokud napětí stoupne nad nějakou minimální mez, napájení se odpojí.

Jinak to co jsi napsal platí doslova, pokud slova "zem" nahradíš slovy "kolej"

Napsal: 23.5.2007 23:29
od Oskar
DJ_RADIO2 píše:Jasný, takže když spadne trolej země, nebo ji spojim se zemí (né, že bych to chtěl dělat samozřejmě), třeba když spadne a dotkne se třeba něčeho uzeměného, tak je o zkrat. A když ten zkrat nebude dost dobrej, tak zemí potečou stovky ampér a nikdo si toho prakticky nevšimne.
Jo, TN jsem chtěl slyšet. :) Díky.
Právě že není. Pokud vezmeme ideální situaci, kdy koleje jsou dokonale izolovány od země, nedojde po uzemnění troleje k průchodu žádného proudu. Izolovaná soustava jen přestane být izolována a na kolejích se proti zemi objeví nebezpečné napětí.

Aby se to nestalo, bude v měnírnách něco, co hlídá velikost napětí mezi mínus pólem měnírny a zemí (v ideálním stavu by nemělo být napětí žádné, neboť jde o dvě oddělené soustavy, co mezi sebou napětí mít nemají) a pokud napětí stoupne nad nějakou minimální mez, napájení se odpojí.

Jinak to co jsi napsal platí doslova, pokud slova "zem" nahradíš slovy "kolej"

Trolejové vedení, napájení a zabezpečení

Napsal: 23.5.2007 21:59
od DavidD
DJ_RADIO2 píše:Jasný, takže když spadne trolej země, nebo ji spojim se zemí (né, že bych to chtěl dělat samozřejmě), třeba když spadne a dotkne se třeba něčeho uzeměného, tak je o zkrat. A když ten zkrat nebude dost dobrej, tak zemí potečou stovky ampér a nikdo si toho prakticky nevšimne.
Jo, TN jsem chtěl slyšet. :) Díky.
Přesně tak. @3666

Napsal: 23.5.2007 21:56
od DJ_RADIO2
Jasný, takže když spadne trolej země, nebo ji spojim se zemí (né, že bych to chtěl dělat samozřejmě), třeba když spadne a dotkne se třeba něčeho uzeměného, tak je o zkrat. A když ten zkrat nebude dost dobrej, tak zemí potečou stovky ampér a nikdo si toho prakticky nevšimne.
Jo, TN jsem chtěl slyšet. :) Díky.

Napsal: 09.5.2007 13:24
od Oskar
I.am.good píše:Uzemněné nejsou, spojené s měnírnou ano. :) Jednotlivé kolejnice jsou navzájem spojeny mimo pevnostních spojek (šroubů) také vodícími měděnými dracouny, vždy po nějaké vzdálenosti od nich jde tzv. "zpětné" vedení" do měnírny. A tím se koloběh proudu měnírna - měnírna uzavírá... :D
Přesně tak... :-) Pokud to z předchozího nevyplynulo, tak se omlouvám. Z měnírny vychází stejný počet plus drátů a mínus drátů. Každý úsek je napojen cca. třemi plus dráty, takže bude napojen taky cca. třemi mínus dráty.

<idea>
Plus dráty jsou propojovány v krabicích podél tratí označovaných výstražnou tabulkou "Vysoké napětí - životu nebezpečno !" (ač 600V vysoké napětí není :-) ).

Mínus dráty jsou propojovány v krabicích podél tratí, označovaných výstražnou tabulkou "Pozor, zpětný proud!", která varuje, že po odpojení přívodu z měnírny se na svorkovnici objeví 600V prolezlých z troleje přes tramvaj poblíž.
</idea>

Napsal: 08.5.2007 18:26
od I.am.good
Uzemněné nejsou, spojené s měnírnou ano. :) Jednotlivé kolejnice jsou navzájem spojeny mimo pevnostních spojek (šroubů) také vodícími měděnými dracouny, vždy po nějaké vzdálenosti od nich jde tzv. "zpětné" vedení" do měnírny. A tím se koloběh proudu měnírna - měnírna uzavírá... :D

Napsal: 08.5.2007 17:44
od MF
To se mi nějak nezdá, že by koleje nebyly uzemněné, resp spojené s měnírnou. Vždyť kdokoliv by se dotkl tramvaje a stál venku, tak by dostal pecku. Čistě teoreticky: Pokud pojedu s tramvají T3, na plný nášlap (zrychlovač vytočen, motory odbuzené) a bude sucho, tak pojedu pomalu, protože odpor země při suchu bude dost velký. Najednou zaprší a okamžitě se zvýší rychlost, neboť se odpor země sníží. Vezmu-li v potaz třeba trať do Modřan, tak poslední měnírna je někde u Nádraží Modřany. To kdyby bylo sucho, tak bych na konečnou možná ani nedojel.... :lol: :lol: :lol:

Re: Nulování kolejí a jiné dotazy

Napsal: 04.5.2007 13:39
od Oskar
Oskar kdysi [b]nesprávně[/b] píše:Pokud vím, tak záporný pól měnírny je uzemněn, nicméně vedení proudu zemí je nežádoucí právě z důvodů koroze.
Oprava: Ani záporný pól měnírny není uzemněn. Spoléhá se na přirozené uzemnění kolejí prostě tím, že leží na zemi. Kromě toho se po každém výpadku napájení proměřují izolační odpory a zřejmě se sleduje i napětí záporného pólu proti zemi (pro případ, že by nějak došlo k uzemnění troleje a koleje by dokonale uzemněny nebyly)

Re: Nulování kolejí a jiné dotazy

Napsal: 27.2.2007 20:57
od DJ_RADIO2
krkové napětí mi samozřejmě dosti říká... no já se tohle všechno ptalm, protože jsem tak uvažoval nad tim, že kdyby síť byla izolovaná, stejně prostě je díky vodě a všemu v podstatě stále přízemňována... nemáte o tom někdo doma nějakej dokument větší? Jo v Brně jsem slyšel, že maj obráceně ty polarity, no... a A už to v Praze v praxi někoho zabilo?
Oskar píše:Pokud vím, tak záporný pól měnírny je uzemněn, nicméně vedení proudu zemí je nežádoucí právě z důvodů koroze. Uzemnění chrání před nebezpečným napětím právě mezi kolejí a zemí. Řečeno elektrikářsky, mělo by jít o síť typu TN - tedy uzel zdroje uzeměn, neživé části nulovány (mám ale pocit, že takovéto označení se v ss. sítích nepoužívá.)

Pád trolejového vedení může být "víc než nebezpečný", neboť jde o ss. proud, který jak známo zabíjí něžně ("Killing me softly"). Navíc, pokud spadne trolej tak nešikovně, že se uzavře pouze proud řádu stovek Ampér, není to detekováno v měnírně jako nadproud a napájení běží dál (Proto se říká - když už zkrat, tak ale pořádný).

Jo a v Brně řeší korozi opačnou polaritou napájení, díky které to nekoroduje u měníren, ale v místě spotřeby - tedy rozprostřeně po celém městě.

Re: Nulování kolejí a jiné dotazy

Napsal: 27.2.2007 19:09
od Oskar
Pokud vím, tak záporný pól měnírny je uzemněn, nicméně vedení proudu zemí je nežádoucí právě z důvodů koroze. Uzemnění chrání před nebezpečným napětím právě mezi kolejí a zemí. Řečeno elektrikářsky, mělo by jít o síť typu TN - tedy uzel zdroje uzeměn, neživé části nulovány (mám ale pocit, že takovéto označení se v ss. sítích nepoužívá.)

Pád trolejového vedení může být "víc než nebezpečný", neboť jde o ss. proud, který jak známo zabíjí něžně ("Killing me softly"). Navíc, pokud spadne trolej tak nešikovně, že se uzavře pouze proud řádu stovek Ampér, není to detekováno v měnírně jako nadproud a napájení běží dál (Proto se říká - když už zkrat, tak ale pořádný).

Jo a v Brně řeší korozi opačnou polaritou napájení, díky které to nekoroduje u měníren, ale v místě spotřeby - tedy rozprostřeně po celém městě.

Napsal: 26.2.2007 23:56
od 7080
DJ_RADIO2 píše:Díky. A ještě dotaz, když dodje k pádu troleje, může to někoho ohrozit, jako na zdraví?
Může, jestli ti něco říká termín krokové napětí, tak asi víš čím může.

Napsal: 26.2.2007 22:37
od DJ_RADIO2
Díky. A ještě dotaz, když dodje k pádu troleje, může to někoho ohrozit, jako na zdraví?
Absolut píše:DJ Radio 2: Izolace kolejí - používá se různých pryžových / gumových podložek, v ideálním případě slouží zároveň jako antivibrační opatření :D realita svršku BKV je někdy dost jiná, máme v části sítě korozí prožrané žlaby v panelech BKV a bludné proudy vesele pokračují výztuží panelu kam se jim zachce :D