Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Vše co souvisí s provozem tramvají. Chcete se stát řidičem tramvaje? Podívejte se sem. Debata ohledně linkového vedení a výluk.

Moderátor: TRAM-FÓRUM

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod MM-Mikulovsky v 27.10.2014 12:03

sice okrajově, ale přeci nejblíže to asi patří sem:
Nedávno jsem díky diskuzi pod jedním článkem na idnes přišel na zajímavé skutečnosti:
1.) Jen tak zastavovat auta policie nemůže, musí mít důvodné podezření, bohužel zákon je napsaný tak, že důvodné podezření lze napasovat na cokoli.
2.) Zákon nezná pojem silniční kontrola. To, že přežívají praktiky bezdůvodných kontrol, je pozůstatek z časů VB, kdy si vedoucí pracovníci vykazují činnost (tzv. čárkový systém) bez ohledu na bezpečnost.
3.) Nadávání urážení není správné a proto je to určitě přestupek, ale přece kvůli snaze vyřešit porušení doslova banálního - verbálního přestupku není možné tolerovat porušení zákonných nařízení, jejichž porušení řeší soud a nikoliv jen úředníci v rámci přestupkového řízení!
4.) Platí ještě není přestupek jako přestupek:
a) jeden je tzv. proti občanskému soužití a na ten asi logicky není právo PČR zastavovat dopravní prostředek:
273/2008 Sb. - o Policii České republiky,§ 42 -Zastavení a prohlídka dopravního prostředku napsal:(1) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,
a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo
b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází.
(2) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.
(3) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li po
a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky,
b) zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo
c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.
(4) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda v nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává.
(5) Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy a při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v těchto prostředcích k
a) bezplatné přepravě těmito prostředky,
b) bezplatnému používání telekomunikačních zařízení instalovaných v těchto prostředcích.
(6) Policista je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
b) druhý je tzv. silniční, na nějž se logicky vztahuje právo PČR i MP i VP zastavovat vozidlo, které je dáno tzv. silničním zákonem:
361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), § 79 napsal: (1) Zastavovat vozidla je oprávněn
a) policista ve stejnokroji,
b) vojenský policista ve stejnokroji,
c) strážník obecní policie ve stejnokroji
1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
e) účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti podle § 47,
f) dopravce podle § 49 odst. 4,
g) vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
h) průvodce vedených nebo hnaných zvířat podle § 60 odst. 6,
i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,
j) osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen "pověřená osoba"); pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být označena podle prováděcího právního předpisu,
k) celník9b) ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy12a),
l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního právního předpisu45).
(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista, vojenský policista, celník nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu13) ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.
(3) Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
(4) Pověřenou osobou může být pouze osoba starší 18 let, která je k činnosti podle odstavce 1 písm. j) dostatečně způsobilá.
(5) Pověřená osoba musí mít při činnosti podle odstavce 1 písm. j) u sebe pověření vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Pověření musí být časově omezeno, nejdéle na dobu jednoho roku. Na požádání je pověřená osoba povinna prokázat se policistovi platným pověřením.
(6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na vozovce.
(7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným provozem, a to ani na přechodu pro chodce.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob označení osob podle odstavce 1 písm. i) a j) a vzor pověření podle odstavce 1 písm. j).
MM-Mikulovsky
Uživatel
 
Založen: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod mart337 v 26.7.2014 12:25

Ona se někdy holt chybička vloudí. O minulém víkendu jsme všichni z PA měli problém na l. 22 a 26, neb byla na všech našich vozech nainstalována dodaná chybná verze Apexu pro tyto linky. Po projetí křižovatkou Koh-i-noor směr Minská nedocházelo po projetí okolo překlápěcího čidla ke změně šipky rovně na vpravo, protože tam vůbec nebyla nahrána a všichni jsme museli na ruční ovládání a nebo ven s tágem.
Nejdřív jsem si po optání se kolegů zavolal do depa, kde mi to potvrdili. A stejně jsem nakonec zavolal i dispečink, protože jsem si řekl, že by se tím náprava dala možná urychlit.
Uživatelský avatar
mart337
Uživatel
 
Založen: 21.8.2008 21:26

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod Bobik v 24.7.2014 6:11

Nojo, komu není zhůry dáno, v kurzu už nedohoní. Možná se mnou MF po zkušenostech s různými exoty nebude souhlasit, ale považuju za lepší raději volat s blbostí, než nevolat vůbec a něco zvojtit.
Uživatelský avatar
Bobik
Uživatel
 
Založen: 23.6.2008 20:02
Bydliště: Letná - tam co je ten největší tunel v republice

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod MF v 23.7.2014 19:20

jenže jsou někteří, co jsou schopni zavolat i šestkrát za dopoledne kdejakou.....nebudu jmenovat.
MF
Uživatel
 
Založen: 04.3.2007 19:28

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod Bobik v 23.7.2014 17:55

MM-Mikulovsky napsal:....podle čeho se má řídit, když bude rozpor mezi daty ve VJŘ a v APEXU....

Je to sice neobvyklé, ale občas se to stane. Pravdu má vždy dispečink. Zjistím-li rozpor, volám.
Uživatelský avatar
Bobik
Uživatel
 
Založen: 23.6.2008 20:02
Bydliště: Letná - tam co je ten největší tunel v republice

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod MM-Mikulovsky v 23.7.2014 15:35

Je to maximálně pár měsíců, co v hovoru (na konečné či ve vozovně) někdo z kolegů nadhodil téma "podle čeho se má řídit, když bude rozpor mezi daty ve VJŘ a v APEXU". Myslím, že někdo další tvrdil, že VJŘ je nadřazen. Mne se, tento závěr/názor nezdá - viz. dva mé případy tohoto problému:
1.) Já měl asi před 5ti lety problém na výjezdu z obratiště (NáhradníTramvajováLinka zajišťovaná TRAM KT v trase Kubánské nám. - Hostivařská) kdy APEX mi hlásil "odjezd z konečné za minutu" o minutu dřív než měl dle VJŘ. Já sem tehdy zavolal PDT - správně bylo dle APEXU. Největší "fór" byl, že po změně směru jízdy na Kaliforňanovi na Hostivařské jsem zjistil, že v 2.VJŘ na opačném stanovišti řidiče byl čas toho konkrétního odjezdu shodný s APEXem :lol: . (Jó ty dva VJŘ se jinak už obsahem nelišili až na "poznámku", kdy byly vytištěny - ten vadný určitě o několik týdnů dřív.)
2.) Předevčírem jsem jezdil l.3 s pořadím, které celý den jezdilo jen "krátkou" trasu = Braník - Kobylisy=M=/Březiněveská, na níž jsem zjistil, že APEX na vjezd do obratiště Březiněveská nastavuje symbol(vysílá signál) pro ROV "vpravo" = v rozporu s VJŘ, jenž určoval průjezd vnitřní kolejí (=šipka vlevo). V obratišti jsem si ihned opakovaně posunul v Apexu polohu na zastávku Ke Stírce ZC a odhlašováním se dostal až na změnu směru/cíle do Braníka - vždy mi to dalo chybně tu šipku vpravo. Následně jsem se zeptal dalších 3 kolegů = měl jsem celkem ověřeny 2 RPéčka se "starým" APEXem a 2 15T s "novým" APEXem, které měly tuto vadu = informoval jsem PDT/"vlakového", že jsem (právě uvedeným způsobem) zjistil, že v APEXu jsou nahrána pro příslušný linkový kód chybná data (což byl dost značný problém ve spojení s obsazeností vnější koleje obratiště Březiněveská NTL 37 na Trojskou). + učinil jsem o dané vadě APEXU záznam do vozové knihy. (Někdo z kolegů mi říkal, že dnes to fungovalo na vjezdu do obratiště Březinevská správně.)
MM-Mikulovsky
Uživatel
 
Založen: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod Bobik v 04.4.2014 17:25

Kdepak, s tím má Milan pravdu. Jeden technik ti řekne že zvoníš moc, druhej zase málo. Ale jak řikáš, dokud jenom mluví a nepíše, nechám ho vykecat a myslim si svoje...
Uživatelský avatar
Bobik
Uživatel
 
Založen: 23.6.2008 20:02
Bydliště: Letná - tam co je ten největší tunel v republice

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod 9001 v 04.4.2014 13:48

MM: Já to vidím trochu jako u nás v práci. Jednou nám auditor řekne, že to máme něco dělat takhle, druhý, že to je špatně. Taky jsou blbosti razítka/podpisu atd. ale nikdy to nic neznamená jenom si "rýpne".
Tady bych to viděl stejně. Jestli od DK za to není postih a pouze nějaké "rýpnutí" bez významu, tak ho nechám vykecat a neřešeím.

Jestli se to stalo Tobě, tak bych v tom viděl i mírnou zaujatost. Tvá pověst Tě předchází.
Uživatelský avatar
9001
Uživatel
 
Založen: 15.11.2003 18:49
Bydliště: Blízko konečné linky 24,51.

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod Petrpes v 04.4.2014 13:40

Rozjezdu bez zvonku se bojí nejvíc. Zvláště s 15T která nemá spřáhlo se rozjedu jak jen nejmíň to jde a jak se rozběhnou, když výzbroj zakvičí :)
Samozřejmě i pohled "že se nedívám" pomáhá. Ostatně něco podobného dělaj i přecházeči před jedoucí tramvají. Dělaj že se nedívaj, ale koukaj úkosem moc dobře, aby jim to neujelo zadnici ;)
Kdo se nedívá opravdu, což je málokdy a většinou je to nějakej feťák nebo ožrala, tak tam je nutné nejenom zazvonit, ale i zastavit.
Pravda prvních pár let jsem taky zvonil, ale rozjezdy jsem přestal zvonit daleko dříve než to bylo povoleno.
Tím neříkám že si občas nezazvoním, ale když je skutečně třeba.
A nehody bych za 15 let spočítal cca na prstech jedné ruky.

EDIT: Milan je evidentně nejen hlučný, ale i velice zvonivý :) A čeho je moc, toho je příliš...
Naposledy upravil Petrpes dne 04.4.2014 16:18, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
Petrpes
Uživatel
 
Založen: 28.8.2008 21:03
Bydliště: psí bouda

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod MM-Mikulovsky v 04.4.2014 13:14

von Š, 9001: já tu fotku a radu pod ní také chápu a navíc 100% s ní souhlasím - jde mi spíš o to související "chování" DK = blbé dotazy na zvonění či dokonce (od jejích některých členů) narážky na jeho častost - budu zvonit vždy, když vidím hrozbu, že o mne/mnou řízené TRAM někdo neví a zároveň hrozí, že vstoupí/vjede do jejího průjezdního profilu či již v něm dokonce je!
= až PČR (ve spolupráci s organizací BESIP a dalšími) zajistí správnost chování lidí v okolí TT a TRAM na nich, tak já budu zvonit výrazně méně.
MM-Mikulovsky
Uživatel
 
Založen: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod 9001 v 04.4.2014 10:06

Tu fotku taky chápu. Z D1/2 přece zmizela část, kdy se musí při každém rozjezdu cinknout.
Uživatelský avatar
9001
Uživatel
 
Založen: 15.11.2003 18:49
Bydliště: Blízko konečné linky 24,51.

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod von Špilberk v 04.4.2014 9:42

1. kdybych měl na zastávkách bez ostrůvku vždycky čekat, až se uvolní vyšrafovaný prostor, tak nikam nedojedu, viz. Bruselská, Horky, Pod Jezerkou atd. Tam jde jen o to zastavit tak, aby lidi měli kam vystoupit.
2. ta rada na monitoru je sice absurdní, ale zrovna tohle konkrétně bych DP nevyčítal. Je to zkrátka upozornění pro řidiče, že chodci nerespektují SSZ a je lepší zazvonit. DP s tím nemůže nic jiného udělat, bo není policie.
von Špilberk
Uživatel
 
Založen: 23.2.2012 8:27
Bydliště: 15 minut chůze od vozovny Pankrác

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod MM-Mikulovsky v 04.4.2014 7:42

Bobik: pravda - takřka svatá, viz následující foto nedávného obsahu monitorů ve výpravnách
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory..
MM-Mikulovsky
Uživatel
 
Založen: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod Bobik v 04.4.2014 6:40

Milane, vím, myslíš to dobře, ale marná lásky snaha.
- Tvrdit školnímu, že nám řikaj občas kraviny je zbytečný. I když je to pravda. Nebudou tě poslouchat. Oni vědí nejlíp "jak je to správně". I kdyby to bylo v rozporu s předpisy.
- Dokazovat školnímu, že nám řikaj občas kraviny je sebevražda. I když je to pravda. Nebudou tě poslouchat. Oni vědí nejlíp "jak je to správně". I kdyby to bylo v rozporu s předpisy.
- Nebudeš-li se řídit tím, co ti na školení kladli na srdce, máš průšvih.
- Budeš-li se řídit tím, co ti na školení kladli na srdce a bude-li toto v rozporu s předpisy, máš průšvih.

Hodně štěstí, zdraví Hlava XXII.
8-)
Uživatelský avatar
Bobik
Uživatel
 
Založen: 23.6.2008 20:02
Bydliště: Letná - tam co je ten největší tunel v republice

Re: Kontrolní body, předjetí , postihy ...

Odeslatod MM-Mikulovsky v 03.4.2014 21:50

Dnes jsem absolvoval Školení 2, na němž bylo puštěno video (údajně stažené z netu) zabírající prostor zastávky Ortenovo nám. s obsazenou vyznačenou nástupní plochou nákladním vozidlem s plošinovým vlekem vedle něhož zastavilo KTN a otevřelo dveře a někteří cestující následně vystoupili přes ten plošinový vlek.
Řidič TRAM prý jednal chybně - měl prý počkat, až bude prostor zastávky uvolněn - zejména protože bylo viditelné, že řidič náklaďáku je v něm
(+ navíc to byl vůz "trolejářů" DP onen plošinový vlek používající k přepravě sloupů TV).

Z dotčených bodů předpisů:
D1/2 napsal:§ 1
Základní ustanovení

.........
odst. 4) V případech, které nejsou v předpisu D 1/2 výslovně uvedeny, je nutno jednat tak, aby byla zajištěna bezpečnost, plynulost a pravidelnost provozu MHD a nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
.........
§ 33
Zastavování v zastávkách

.........
odst. 4) V prostoru zastávky, kde cestující k nástupu a výstupu využívají přímo prostoru vozovky, mohou současně zastavit pouze první dva vlaky, pokud v zastávce neprobíhají nařízené přestupy.
odst. 5) V prostoru zastávky, kde cestující k nástupu a výstupu využívají nástupní ostrůvek, nástupiště, chodník apod., může současné odbavování vykonávat tolik vlaků, aby poslední dveře posledního vlaku byly v prostoru zastávky. Nechce-li řidič druhého a dalšího vlaku vykonávat společné odbavování cestujících, vyčká na uvolnění zastávky v takové vzdálenosti, aby nebylo pochyb o tom, že odbavování cestujících proběhne až po odjezdu předcházejícího vlaku resp. vlaků. Dochází-li k odbavování cestujících u více vlaků společně, musí třetí a další vlak znovu zastavit u označníku zastávky a umožnit dodatečný výstup a nástup.
jsem plně přesvědčen, že způsob zastavení onoho KTN byl skutečně chybný, ale ani naopak nemuselo čekat odjezdu překážejícího náklaďáku v nástupní ploše z vozovky, protože v daném případě mohlo "legálně" (dle citované části §1 D1/2) stanicovat:
1.) v pozici pro druhý vlak (i pokud tam stála v nástupní ploše z vozovky OA, tak mezi těmito a TRAM bylo logicky větší místo pro výstup/nástup cestujících)
2.) či částí své délky (případně dokonce celou - ovšem jen těsně) vedle zastávky bez zvýšené nástupní hrany v jejíž nástupní ploše z vozovky je nějaká dočasně krátkodobá překážka (zejména tvořená stojícím silničním vozidlem, jehož délka stání nemůže být přesně odhadnutelná)
MM-Mikulovsky
Uživatel
 
Založen: 24.1.2010 10:44
Bydliště: SčK / Praha 4 -Michle

PředchozíDalší

Zpět na Provoz

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků

cron