Stránka 7 z 10

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 18:04
od MM-Mikulovsky
Bobik píše:
MF píše:Stejnětak si můžeš vyzkoušet ignoraci čoček na samostatné trati, jelikož tam jejich působení není dáno zákonem o provozu na PK. Dříve bývaly čočky v Dopravním řádu drah jako samostatná návěst, od roku 1995 nejsou. Zůstaly tam jen Předvěsti. Tedy, použití čoček mají správně být v provozní předpise (jako to tam mají ostatní DP). Jinak vlastně neznamenají nic.
Takže chápu-li to správně, tak např. na Geologické nebo Poliklinice mě čočky nemusí vůbec zajímat, bo tam jsem na trati mimo PK? A vlastně ze stejného důvodu mě tam nemusí zajímat ani ty dopravní značky? Jestli jo, tak to je teda dobrej bordel.
A jak by se teda postupovalo kdybych tam někoho smet? Jsem drážní vozidlo, kříží mi trať silnice a tudíž mám přednost - jenže díky (tím pádem) chybně namontované SSZ a díry v zákoně ten chudák s gumokolem jen na zelenou, takže je taky z obliga a viník je správce trati bo špatně zabezpečil přejezd?
1.) Dopravní značky tě i mimo PK musí zajímat dle D 1/2 - § 29 Jízda na místech ležících mimo silnici "1. Na místech ležících mimo pozemní komunikaci platí pro tramvajový provoz taktéž dopravní značky dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a jeho prováděcích předpisů. 2. Není-li přednost v jízdě upravena dopravními značkami, má přednost v jízdě vozidlo jedoucí (i couvající, jedoucí zpětným pohybem) zprava a vozidlo odbočující vlevo dává přednost protijedoucímu (i couvajícímu, jedoucímu zpětným pohybem) vozidlu."
2.) Jestli jsem v rychlosti správně hledal tak, v D 1/2 je SSZ uvedena v:
a) § 28 Jízda na jednokolejné trati a kolejové splítce s obousměrným provozem
"3. Jízda vlaku se řídí světelnými signály. Podle rozhledu se smí řídit pouze tehdy, je-li z přilehlých traťových úseků bezpečně vidět na celou jednokolejnou nebo splítkovou trať; přitom je přednost v jízdě stanovena návěstmi."
b) § 53 Světelné signály pro tramvaje "1. Signály pro tramvaje a jejich užití je stanoveno zákonem o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a jeho prováděcími předpisy. Zařazení signálu pro jízdu do požadovaného směru může být podmíněno výzvou. Že byla do řadiče SSZ výzva předána, může být řidič informován výzvovým návěstidlem nebo rozsvícením směrovek na kontaktním zámku. Pro jízdu tramvajových vlaků se používají tyto druhy výzev:..."
"2. Nerozsvítí-li se z jakéhokoliv důvodu signál povolující jízdu do požadovaného směru ani po nárokování ruční výzvou, oznámí řidič tuto skutečnost provoznímu dispečinku, který zažádá o provedení opravy nebo vypnutí SSZ. V těch místech, která ani po vypnutí SSZ neumožňují další jízdu - § 28, odst. 4 a § 30, odst. 1 tohoto předpisu, musí provozní dispečink organizačně zajistit další bezpečný provoz. Nelze-li závadu odstranit a není-li možné vypnutí SSZ, lze pokračovat do směru, do kterého není povolena jízda za těchto podmínek:
a) pokud tramvajová dráha je součástí pozemní komunikace nebo jde o křížení dráhy s pozemní komunikací - další jízdu může povolit pouze policista ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
b) pokud tramvajová dráha je vedena mimo pozemní komunikaci - další jízdu může umožnit pouze odborně způsobilá osoba, tj. dispečer provozního dispečinku, popř. pracovníci kontroly provozu DP dle § 26. Tito pracovníci zodpovídají za bezpečnost provozu v uvedeném místě."

"7. Světelné návěsti "Obsazený úsek" a "Volný úsek" jsou dávány na návěstidle se žlutým svítícím terčem o průměru 100 mm na černém pozadí s bílým orámováním. Návěst "Obsazený úsek" tvoří přerušovaně svítící žlutý terč a informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku se nachází tramvajový vlak. Návěst "Volný úsek" tvoří trvale svítící žlutý terč a informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku není tramvajový vlak. Obě návěsti slouží pouze k upozornění řidiče, jakou situaci může předpokládat při jízdě v následujícím úseku. Je-li žlutý terč zhasnutý, návěstidlo je v poruše a řidič může pokračovat v jízdě."
Z uvedeného mám závěr, že SSZ, jíž se řídí provoz TRAM na komunikaci, se řídí i provoz TRAM na samostatném tělese komunikaci křížící - byť to tam výslovně takto napsáno není, ale výslovně napsáno není ani jaká SSZ řídí provoz na jednokolejné TT a splítce. Ovšem je tam přesně popsáno jak vypadají světelné návěsti "Obsazený úsek" a "Volný úsek" - čemuž pražcová návěstidla neodpovídají, a protože (jak jsem již psal) jsou i na místech, na nichž se podepsaná výjimka o jejich zkušebním provozu netýká, tak tam nemají právní význam a vymahatelnost!

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 17:24
od chemik
MF píše: Stejnětak si můžeš vyzkoušet ignoraci čoček na samostatné trati, jelikož tam jejich působení není dáno zákonem o provozu na PK. Dříve bývaly čočky v Dopravním řádu drah jako samostatná návěst, od roku 1995 nejsou. Zůstaly tam jen Předvěsti. Tedy, použití čoček mají správně být v provozní předpise (jako to tam mají ostatní DP). Jinak vlastně neznamenají nic.
Samostatná trať? To je třeba jednokolejka v Tróji, ne?
Bobik píše:
MF píše:Stejnětak si můžeš vyzkoušet ignoraci čoček na samostatné trati, jelikož tam jejich působení není dáno zákonem o provozu na PK. Dříve bývaly čočky v Dopravním řádu drah jako samostatná návěst, od roku 1995 nejsou. Zůstaly tam jen Předvěsti. Tedy, použití čoček mají správně být v provozní předpise (jako to tam mají ostatní DP). Jinak vlastně neznamenají nic.
Takže chápu-li to správně, tak např. na Geologické nebo Poliklinice mě čočky nemusí vůbec zajímat, bo tam jsem na trati mimo PK? A vlastně ze stejného důvodu mě tam nemusí zajímat ani ty dopravní značky? Jestli jo, tak to je teda dobrej bordel.
A jak by se teda postupovalo kdybych tam někoho smet? Jsem drážní vozidlo, kříží mi trať silnice a tudíž mám přednost - jenže díky (tím pádem) chybně namontované SSZ a díry v zákoně ten chudák s gumokolem jen na zelenou, takže je taky z obliga a viník je správce trati bo špatně zabezpečil přejezd?
Zajímavá myšlenka, ale já to radši zkoušet nebudu

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 17:19
od Bobik
MF píše:Stejnětak si můžeš vyzkoušet ignoraci čoček na samostatné trati, jelikož tam jejich působení není dáno zákonem o provozu na PK. Dříve bývaly čočky v Dopravním řádu drah jako samostatná návěst, od roku 1995 nejsou. Zůstaly tam jen Předvěsti. Tedy, použití čoček mají správně být v provozní předpise (jako to tam mají ostatní DP). Jinak vlastně neznamenají nic.
Takže chápu-li to správně, tak např. na Geologické nebo Poliklinice mě čočky nemusí vůbec zajímat, bo tam jsem na trati mimo PK? A vlastně ze stejného důvodu mě tam nemusí zajímat ani ty dopravní značky? Jestli jo, tak to je teda dobrej bordel.
A jak by se teda postupovalo kdybych tam někoho smet? Jsem drážní vozidlo, kříží mi trať silnice a tudíž mám přednost - jenže díky (tím pádem) chybně namontované SSZ a díry v zákoně ten chudák s gumokolem jen na zelenou, takže je taky z obliga a viník je správce trati bo špatně zabezpečil přejezd?

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 17:04
od MM-Mikulovsky
Fořtík píše:Výborně, dnes mám 20, tak si tu ignoraci budu moct vyzkoušet. 8-)
Jak se včera na schůzi "nadhodilo" - asi by zajímavě dopadlo trestání řidičů za nerespektování. DP by na něm trval, ale soud by jej musel zrušit.

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 11:11
od MF
Fořtík píše:Výborně, dnes mám 20, tak si tu ignoraci budu moct vyzkoušet. 8-)
Stejnětak si můžeš vyzkoušet ignoraci čoček na samostatné trati, jelikož tam jejich působení není dáno zákonem o provozu na PK. Dříve bývaly čočky v Dopravním řádu drah jako samostatná návěst, od roku 1995 nejsou. Zůstaly tam jen Předvěsti. Tedy, použití čoček mají správně být v provozní předpise (jako to tam mají ostatní DP). Jinak vlastně neznamenají nic.

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 10:12
od Fořtík
Výborně, dnes mám 20, tak si tu ignoraci budu moct vyzkoušet. 8-)

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 6:53
od MM-Mikulovsky
Bobík: Vzpomněl jsem si, že ji mám i u sebe v počítači - je to SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE č. 6/2009 - Zkušební provoz nových světelných signálů pro tramvaj:

"Obsah
ÚČEL VYDÁNÍ 1
1 ÚVOD 1
2 VÝZNAM NOVÝCH SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ PRO TRAMVAJE - BAREVNÝCH 2
3 VÝZNAM NOVÝCH SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ PRO TRAMVAJE - PRAŽCOVÝCH 2
4 VÝZNAM NOVÝCH SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ PRO TRAMVAJE – PŘEDVĚSTÍ (BAREVNÝCH I PRAŽCOVÝCH) 4
5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO NOVÉ SVĚTELNÉ SIGNÁLY PRO TRAMVAJE 4
6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 4

1 Úvod
1.1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, uvádí do zkušebního provozu nové světelné signály pro tramvaje k řízení provozu na křižovatkách a zabezpečených místech:
a) barevné signály;
b) pražcové signály.
1.2 Zkušební provoz barevných signálů bude probíhat na tramvajové křižovatce mezi zastávkami Pobřežní cesta a Nádraží Braník v místě větvení tramvajové trati do Modřan a obratiště Nádraží Braník. Zkušební provoz pražcových signálů bude použit k zabezpečení podjezdu Třebenická.

1.3 Řidič je povinen v místě s novými světelnými signály pro tramvaje dbát zvýšené opatrnosti."

PS: Vlastní, zde přiložená, směrnice má dvě přílohy - zobrazení signálů oněch návěstidel a jejich význam.

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 6:33
od Bobik
No, pro jistotu - jak je to v tom lejstru přesně formulováno? Jako zkušební provoz daného návěstidla pouze na daném místě, nebo jako seznámení s návěstidlem a upřesnění místa zkuš. provozu?

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 6:13
od MM-Mikulovsky
chemik87 píše:Já už si moc nepomatuju, jestli se podepisovalo seznámení s umístěním, nebo seznámení s funkčností. Pokud by se podepisovalo seznámení s funkčností, tak je pouze na zlovůli JDCT (nebo kdo to instaluje) kam si je dá. Tedy pouze za předpokladu, že to bude na místě ležícím mimo PK. S každým vyvěšením OR se taky neseznamuješ a nepodepisuješ jí...
Ve zkratce - podepisovalo se seznámení se zkušebním provozem pražcových a barevných (Dubových) návěstidel na určitých místech (podjezd Štěpničná/Braník). Na schůzy bylo cca 7 lidí a všichni si pamatovali jen jedno lejstro ohledně této problematiky a to se následně hledalo. Instalace na Barrandově prý byla akce pana Šurovského (autora pražcových), aniž by byl (údajně) nějak ukončen a hlavně vyhodnocen zkušební provoz.

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 6:04
od MM-Mikulovsky
Fořtík píše:
MM-Mikulovsky píše:Nedávno instalovaná pražcová návěstidla v tunelech TT Barrandov nemají žádný význam! Jediný úřední "papír", který s jejich provozem podepisovali řidiči TRAM mluví pouze o podjezdu u konečné Sídliště Ďáblice.
Bravo, takže na ně můžu z vysoka vys... Jupí! Dobrá práce, Milane, hezky jsi to vyhrabal! :-)
Díky, ale nebyl jsem to já - jen jsem si skočil na schůzy Ospea a "oni" trochu pohledaly.

Re: Návěsti

Napsal: 05.1.2011 2:55
od chemik
Já už si moc nepomatuju, jestli se podepisovalo seznámení s umístěním, nebo seznámení s funkčností. Pokud by se podepisovalo seznámení s funkčností, tak je pouze na zlovůli JDCT (nebo kdo to instaluje) kam si je dá. Tedy pouze za předpokladu, že to bude na místě ležícím mimo PK. S každým vyvěšením OR se taky neseznamuješ a nepodepisuješ jí...

Re: Návěsti

Napsal: 04.1.2011 21:39
od Fořtík
MM-Mikulovsky píše:Nedávno instalovaná pražcová návěstidla v tunelech TT Barrandov nemají žádný význam! Jediný úřední "papír", který s jejich provozem podepisovali řidiči TRAM mluví pouze o podjezdu u konečné Sídliště Ďáblice.
Bravo, takže na ně můžu z vysoka vys... Jupí! Dobrá práce, Milane, hezky jsi to vyhrabal! :-)

Re: Návěsti

Napsal: 04.1.2011 19:42
od MM-Mikulovsky
Nedávno instalovaná pražcová návěstidla v tunelech TT Barrandov nemají žádný význam! Jediný úřední "papír", který s jejich provozem podepisovali řidiči TRAM mluví pouze o podjezdu u konečné Sídliště Ďáblice.

Re: Návěsti

Napsal: 21.11.2007 23:17
od MOp
Jelikož se bavíme o Praze nemá smysl to jinak komplikovat.

Re: Návěsti

Napsal: 21.11.2007 23:02
od adam_r
To co popisuje pan Mop je jedna konkretni varianta, ktera se nachazi v Praze. Napr. splitka v Liberci, nebo v Jindrichove hradci tomuto popisu neodpovida. V obou pripadech jde o trat, kde mohou po jedne "koleji" jezdit vozidla 2 ruznych rozchodu.

Docela pekny popis je na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolejov%C3%A1_spl%C3%ADtka