Stránka 85 z 86

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 04.5.2010 15:01
od jara
MOp píše:toto mi prislo emailem od autora dataline5:
Takto přesně zní směrnice generálního ředitele :-)

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 04.5.2010 11:08
od P_V
Tak on ten první květen není státní svátek, ale ostatní svátek, tudíž se nepraporkuje, pokud ředitel nepokyne. To jsou novoty.

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 04.5.2010 9:01
od MOp
toto mi prislo emailem od autora dataline5:

Účel vydání
Tato norma stanovuje termíny a způsob použití vlajkové výzdoby na vozech tramvají a pozemní lanové dráhy.
1 Vlajková výzdoba tramvají a vozů pozemní lanové dráhy
Vlajková výzdoba tradičně zdůrazňuje výjimečnost určitých dnů nebo událostí.
1.1 Vlajková výzdoba se provádí umístěním dvou stanovených vlajek do horní nebo spodní části čelního prostoru vozidla, souměrně k jeho podélné střední rovině. Vlajky jsou pevně přichyceny k žerdím umístěným ve zvláštních držácích. Žerdi jsou zhotoveny z vhodného materiálu o délce 600 – 700 mm a průměru 12 – 13 mm. U stejného typu vozidla musí být umístění vlajek shodné.
1.2 U obousměrných motorových vozů tramvajové dráhy se vlajková výzdoba umístí
na obě čela vozu v případě, že jedno nebo druhé čelo motorového vozu je během provozu střídavě v čele tramvajového vlaku. V ostatních případech se vlajková výzdoba umístí pouze na čelo prvního vozu tramvajového vlaku. U vozů pozemní lanové dráhy se vlajková výzdoba umístí na obě čela vozu vždy.
2 Použití vlajkové výzdoby
Ve dnech uvedených v bodě 2.1 této normy musí být vlajková výzdoba umístěna na všech tramvajových vlacích včetně těch, jejichž provoz není určen jízdním řádem (mimo vlaků jedoucích do opravy nebo na likvidaci), na vozech pozemní lanové dráhy i na historických tramvajích, pokud jsou v provozu.
Ve dnech uvedených v bodě 2.2 této normy se rozsah vlajkové výzdoby stanoví buď stejně jako v bodu 2.1 této normy nebo – dle charakteru akce – pro vybraný druh provozu, vybrané linky, linky vedené určitou částí hl. m. Prahy, vybrané typy vozidel apod. O rozsahu vlajkové výzdoby rozhodne dopravní ředitel.
2.1 Vlajková výzdoba o státních svátcích
Vlajková výzdoba se provádí dvěma státními vlajkami České republiky.


Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky; poměr šířky vlajky k její délce je 2:3 (§ 4 zákona České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky).
Státní svátky České republiky stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Státní svátky
? 1. leden Den obnovy samostatného českého státu
? 8. květen Den osvobození
? 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
? 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
? 28. září Den české státnosti
? 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
? 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
Vlajková výzdoba se umístí v uvedených dnech na vozidla denního provozu.
2.2 Vlajková výzdoba při jiných příležitostech
2.2.1 Při jiných příležitostech (významné akce nebo události celostátního nebo celopražského charakteru, sportovní nebo reklamní akce, popř. významné dny nebo výročí v rámci DP), pokud nepřipadnou na dny uvedené v bodě 2.1 této normy, se vlajková výzdoba provede pouze na příkaz nebo se souhlasem dopravního ředitele, který stanoví nebo odsouhlasí druh vlajek, které budou použity, popř. jejich vzájemnou kombinaci a rozsah vlajkové výzdoby.
Je-li součástí stanovené vlajkové výzdoby státní vlajka České republiky v kombinaci s jinou vlajkou, umístí se státní vlajka vždy na pravé straně ve směru jízdy (z čelního pohledu vlevo).
Při akcích nemajících celostátní význam není dovoleno umisťovat na vozidla státní vlajku České republiky.
2.2.2 Útvary DP, v jejichž kompetenci je příprava tramvají a vozů lanové dráhy k provozu, obdrží patřičné informace (popř. i stanovený druh vlajek, pokud nejde o vlajky uvedené v bodě 2.1 této normy) v takovém časovém předstihu, aby bylo možno zajistit vybavení vozidel vlajkami ve stanoveném termínu. Informaci podá útvar 100000 – ÚD, stanovený druh vlajek dodá útvar 900700 – odbor Marketing a komunikace nebo stanoví postup samostatná vnitřní norma.
3 Zajištění a kontrola vlajkové výzdoby
Za umístění vlajkové výzdoby na vozy odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci útvaru 220000 – JSVT, vedoucí útvaru 360000 – JHV a vedoucí útvaru 129000 – provozovna LD Petřín.
Řidiči tramvají i průvodci lanové dráhy zkontrolují před výjezdem na trať a vždy před odjezdem z výchozí zastávky úplnost a stav vlajkové výzdoby. V případě ztráty nebo poškození vlajek (vlajky) během provozu vozidla podají zprávu útvaru 120320 – oddělení Provozní dispečink, který neprodleně zajistí nápravu.
Datum schválení: 25. 3. 2009
Ing. Martin Dvořák, v. r.
generální ředitel

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 04.5.2010 8:59
od OMH
jara píše:Trošku mi to dalo práci ale našel jsem kam jsem psal příspěvěk naposledy (přejmenovaní). Koukal jsem jak jsem sliboval v sobotu jak je to s těma vlajkama. A opravdu dle Směrnice Generální Ředitele 3/2009 z 1.května 2009 se vozy DPP osazují vlajkou 1.ledna,8.května, 5+6.čevence,28.zaří, 28.října a 17.listopadu. V normě se píše že státní svátky České republiky stanovuje zákon č.245/2000 Sb.. A tak nevím jestli se i tam nepíše kdy mají být vlajky a kdy ne. Hold svátek práce není tak důležitý a tak se vlajky nedavají. Ale depo za nic nemůže. Nařízení jde přímo od nejvyšších.....
Pamatuji si správně, že dříve byly vlajky i na 5.5.? Pražské povstání.
Jinak máme státní svátek státem uznaný a den pracovního volna, myslím.

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 04.5.2010 0:18
od pawel
MOp (?) píše:Na znamení (podněty, názory, reakce)
líbí, spokojen, chválím.

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 03.5.2010 22:02
od jara
Trošku mi to dalo práci ale našel jsem kam jsem psal příspěvěk naposledy (přejmenovaní). Koukal jsem jak jsem sliboval v sobotu jak je to s těma vlajkama. A opravdu dle Směrnice Generální Ředitele 3/2009 z 1.května 2009 se vozy DPP osazují vlajkou 1.ledna,8.května, 5+6.čevence,28.zaří, 28.října a 17.listopadu. V normě se píše že státní svátky České republiky stanovuje zákon č.245/2000 Sb.. A tak nevím jestli se i tam nepíše kdy mají být vlajky a kdy ne. Hold svátek práce není tak důležitý a tak se vlajky nedavají. Ale depo za nic nemůže. Nařízení jde přímo od nejvyšších.....

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 03.5.2010 19:29
od gabuliatko
Koukal jsem na fotky Bubenské nábřeží. Ty protioblouky v ulici Komunardů byly z důvodu umístění zastávkového ostrůvku.

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 03.5.2010 17:36
od MOp
lidé ztratili úctu i k českému jazyku :-) minulí, by jsme.. :-( #-o

Re: Na znamení (podněty, názory, reakce)

Napsal: 03.5.2010 17:33
od mixik
to že lidé ztratili úctu mě nepřekvapuje. to že se nevyvěšují vlajky s tím souvisí.
dnes není úcta k ničemu a k nikomu.
berte to tak, že když státní podniky nevyvěšují, tak proč by to měl dělat dp.
na státních institucích to je pro jistotu celoročně.
a už vidim jak v noci dílenský lítají s vlaječky a držákama po busech.
držáky se odstranili a zůstali tam jen díry po šroubech.

ale jsem zvědav na 8.5. myslím že vlajky nebudou, jako minulí rok.
asi by jsme měli dostat přes "prsty" aby jsme si zase začali vážit hodnot našich předků.......

Re: Kam s ním (s příspěvkem)? Když jinde není místo, tady ano...

Napsal: 03.5.2010 1:45
od willyjeff
Brejšín píše:Tak koukám že oddělení marketing zase šetří, takže vlaječky na státní svátky jsou už asi nadobro minulostí.
No k mému údivu se o svátek jezdilo na "zelené desky". Takže to byla pro podnik asi normální sobota - proč dávat vlaječky? :D

Re: Kam s ním (s příspěvkem)? Když jinde není místo, tady ano...

Napsal: 02.5.2010 19:30
od jara
Brejšín píše:Tak koukám že oddělení marketing zase šetří, takže vlaječky na státní svátky jsou už asi nadobro minulostí.
No také mě to včera praštilo do očí. Ale zítra se kouknu v práci na tu normu která o tom mluví co tam je za data, kdy to má mít vlaječky. A dále mě docela zarazila dalníční známka na historických vozech bylo to opravdu nutné???

Re: Kam s ním (s příspěvkem)? Když jinde není místo, tady ano...

Napsal: 02.5.2010 18:59
od MOp
Brejšín píše:Tak koukám že oddělení marketing zase šetří, takže vlaječky na státní svátky jsou už asi nadobro minulostí.
já věděl, že jsem chtěl něco okomentovat.. :-) dekuji panu brejsinovi za mnemotechnickou poznamku!

Re: Kam s ním (s příspěvkem)? Když jinde není místo, tady ano...

Napsal: 02.5.2010 18:55
od Brejšín
Tak koukám že oddělení marketing zase šetří, takže vlaječky na státní svátky jsou už asi nadobro minulostí.

Re: Kam s ním (s příspěvkem)? Když jinde není místo, tady ano...

Napsal: 02.5.2010 9:46
od demon
mixik píše:...někteří řidiči si mohou za to sami....
jsou přece za to placeni!!
pokud se jim to nelíbí, ať jdou dělat něco jiného.
Co to je zase za výstřik ? #-o
Myslim, že už se to tady řeší dostatečně dlouho, aby i méně chápaví jedinci pobrali, že popisovaná skutečnost vzniká spíš vinou špatné komunikace neobo nepochopením přepravních podmínek ze strany cestujících.
Takže ještě jednou - pokud jste přítomni situaci, kdy řidič odmítl vyklopit plošinu, aby mohl vzít do soupravy vozíčkáře a vy MÁTE POCIT, že se tak nestalo vinou provozních okolností, jako je nemožnost vyklopení plošiny na zastávce bez ostrůvku, závada plošiny, přeplněnost soupravy, atd., pak máte právo na takového řidiče podat stížnost.
Na co rozhodně právo nemáte, je svévolné blokování odjezdu soupravy. :evil:

Re: Kam s ním (s příspěvkem)? Když jinde není místo, tady ano...

Napsal: 02.5.2010 9:24
od MF
lidová tvořivost zasáhla i ve Strašnicích